Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Profilaktyka zdrowotna

Treść

Działalność profilaktyczna w naszej szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej,  selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

  • wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka,
  • wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
  • wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,
  • ochrona zdrowia, w tym jamy ustnej,

W gabinecie profilaktyki zdrowotnej przyjmuje p.pielęgniarka- higienistka szkolna.    

     

Pani piel. Joanna Łabędź-Krukowska

 

czwartek, wtorek: 11.30- 15.00

100371