Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Świetlica

Treść

O świetlicy w kilku słowach:

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym oraz miłym otoczeniu.

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się stworzyć alternatywne formy spędzania wolnego czasu, rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz integrować grupę rówieśniczą.

W ramach zajęć świetlicowych oferujemy:

  • Kształcenie nawyków kulturalnego zachowania (kultura osobista, kultura słowa).
  • Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez dyskusje, pogadanki, luźne wypowiedzi.
  • Udzielanie pomocy uczniom w nauce, w odrabianiu zadań domowych.
  • Zabawy i gry planszowe, edukacyjne.
  • Zajęcia muzyczne, relaksacyjne, ruchowe.
  • Zajęcia plastyczno - techniczne.
  • Zajęcia z zakresu żywego słowa.
  • Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek.
  • Oglądanie filmów, bajek, programów edukacyjnych.
  • Organizowanie konkursów w grupie świetlicowej.

Godziny otwarcia świetlicy:

- poniedziałek, wtorek, piątek: 13.25 – 15.00

- środa, czwartek: 12.35 – 15.00

Wychowawcy świetlicy:

mgr B. Widlarz-Koczeń

mgr S. Łowisz

mgr E. Bik

 

Regulamin świetlicy:

1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach wychowawczych oraz twórczo wykorzystujemy czas wolny spędzany na świetlicy.

4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę.

5. Starannie i z zaangażowaniem odrabiamy prace domowe.

6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

7. Nie opuszczamy świetlicy bez zgody nauczyciela.

8. Jesteśmy kulturalni, nie używamy wulgaryzmów.

9. Nie krzyczymy, nie biegamy.

10. Respektujemy prośby i polecenia wychowawcy.

     

100371