Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Wcz. wspomaganie RD

Treść

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji tychże zajęć, a także kwalifikacji do nich i to, jak przebiegają, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu usprawnienie funkcjonowania tych dzieci, które tego potrzebują. Każdemu dziecku, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju, przysługuje możliwość uczęszczania na zajęcia WWR.

Najczęstsze problemy przez które dzieci mogą mieć potrzebę korzystania z takich zajęć:

  • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • niepełnosprawność umysłową,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • opóźnienie rozwoju mowy
  • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
  • ogólne spowolnienie rozwoju.

Ogólnie nie ma ograniczeń co do tego, od kiedy dzieci mogą korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju. Zalecane jest, aby maluchy zaczynały uczęszczać na zajęcia jak najwcześniej od chwili wykrycia u nich zaburzeń rozwojowych. Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

100373