Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Klasopracownie

Treść

Klasopracownia komputerowa:

Klasa jest wykorzystywana w trakcie lekcji informatyki w szkole podstawowej i szkole branżowej I stopnia. W pomieszczeniu znajduje się 8 stanowisk komputerowych połączonych z Internetem i wyposażonych w podstawowe elementy. Poza tym w pracowni znajdują się drukarki, skaner, ksero oraz zestaw projektora połączony z laptopem wraz z ekranem. Ostatnim ,,nabytkiem" jest drukarka 3D wraz z zestawem filamentów i laptopem z oprogramowaniem.

Uczniowie chętnie korzystają tu z dostępnego oprogramowania na zajęciach kreatywnych, wychowawczych i w czasie uroczystości szkolnych. Mają również możliwość korzystania z usługi drukowania czy kserowania. Uczniowie szkoły branżowej wielokrotnie korzystają ze sprzętu w sali w czasie lekcji przedmiotów zawodowych.

     

 

Klasopracownia gospodarstwa domowego:

W ramach zajęć gospodarstwa domowego uczniowie klas Przysposabiających do Pracy korzystają z klaso – pracowni kuchennej, gdzie rozwijają zaradność i samodzielność, a także:
- poznają zasady posługiwania się urządzeniami kuchennymi i sprzętem gospodarstwa domowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- poznają i poszerzają umiejętności przyrządzania prostych potraw i dań, mają możliwość samodzielnie je przyrządzić i podać,
- korzystają z przepisów kulinarnych, wyszukują przepisy w czasopismach i internecie,                                                         
- nabywają i utrwalają umiejętności samodzielnego nakrywania do stołu, doboru odpowiednich sztućców, estetycznego podawania pieczywa, dekoracji stołu,
- uczą się utrzymania porządku i higieny w pracy z żywnością, oraz dbania o porządek w swoim najbliższym otoczeniu podczas przygotowania posiłku, a także po zakończeniu zajęć,
- zapoznają się z zasadami dobrego odżywiania, a także wartościami odżywczymi poszczególnych owoców i warzyw,
- poznają właściwości odżywcze i zastosowanie różnych  przypraw w praktyce kulinarnej,
- zapoznają się z prawidłowymi zasadami przechowywania żywności,
- uczą się przygotowywania posiłków na specjalne okazje np. z okazji świąt co poprzedzane jest rozmowami na temat obrzędów i tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinach,
-  poznają również sklepy i miejsca, w których robi się zakupy, rozwijają umiejętność posługiwania się pieniędzmi, oszczędnym gospodarowaniem wydatków. 

Zajęcia gospodarstwa domowego wywierają pozytywny wpływ na samopoczucie uczniów wzmacniają ich poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości. Uczą odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy.
       

      Klasopracownia techniczna:

W klasopracowni technicznej realizowane są lekcje techniki w klasach Szkoły Podstawowej oraz przedmiot dekoracje i naprawy w klasie Przyspasabiającej do Pracy. 

Pracownia wyposażona jest w zestaw podstawowych narzędzi do obróbki drewna i metalu. Dwa stoły warsztatowe z imadłami stolarskimi i ślusarskimi dają wystarczającą przestrzeń do majsterkowania. Ponadto na wyposażeniu pracowni są elektronarzędzia takie jak: szlifierka taśmowa, szlifierka oscylacyjna, wiertarko - wkrętarka, wypalarka do drewna (pirograf), pistolety do kleju na gorąco, wyrzynarka ręczna oraz wyrzynarka stołowa włosowa. Drobne materiały eksploatacyjne takie jak: kleje do drewna, papiery ścierne, wkłady do klejenia na gorąco, farby wodne - uzupełniane są na bieżąco. 

W klasopracowni technicznej uczniowie uczą się posługiwania narzędziami (także elektrycznymi). Wytwarzają proste wyroby o charakterze dekoracyjno- użytkowym.

        

  

Sala dla uczniów z autyzmem:

Sala dla dzieci z autyzmem jest dość duża, ale ma możliwość podziału na dwie części co zdecydowanie ułatwia pracę w momencie pojawienia się zachowania trudnego u jednego z uczniów. W sali uwzględniono miejsce do pracy grupowej, indywidualnej, miejsce do odpoczynku oraz kącik z książkami. Ściany są w stonowanej barwie kremowej, aby działało to uspokajająco na dzieci.

Uczniowie pracują według wyznaczonego wcześniej planu dnia zawieszonego na tablicy, tak aby było widoczne jakie zajęcia się rozpoczynają i jakie będą następne. Dla każdego z uczniów jest osobny stolik i konkretne miejsce, aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie oraz mieć stałe niezmienne miejsce do siedzenia.

Pomoce dydaktyczne potrzene do indywidualenj pracy z dzieckiem zgormadzone są w półkach- każdy uczeń ma swoją wyznaczoną szafkę. W sali znajduje się również sprzęt do integracji sensorycznej w wolnej chwili lub w stanch wzmożonego napięcia można z niego skorzystać.   

     

Sala dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

W naszej placówce kształcą się również uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Głównym celem zajęć jest wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej.

Uczniowie mają do dyspozycji:

  • klasopracownię wyposażoną m.in. w interaktywny monitor z technologią dotykową,
  • szeroką bazę środków i pomocy dydaktycznych,
  • podręczniki umożliwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób tradycyjny.

Oddziały są mało liczne, co zapewnia maksymalny komfort pracy w  przyjaznej atmosferze.

Wychowankowie kończąc edukację w tychże oddziałach są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki w klasach przysposabiających do pracy także na terenie naszej placówki.   

  

100373