Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Ważne terminy

Treść

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  1. 4 września 2023 r.- rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  2. 23 - 31 grudnia 2023 r.-  zimowa przerwa świąteczna
  3. 12 lutego - 25 lutego 2024 r.- ferie zimowe
  4. 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.- wiosenna przerwa świąteczna
  5. 14,15,16 maja 2024 r.- egzamin ósmoklasisty, uczniowie klas SP mają dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; uczniowie szkół BR i PdP pracują wg planu lekcji
  6. 21 czerwca 2024 r.- zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  7. 22 czerwca 2024 r. - 31 sierpnia 2024 r.-   ferie letnie

 

100371