Modernizacja kształcenia zawodowego w małopolsce

Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach

 

 przystąpił do realizacji programu modernizacji szkolnictwa zawodowego

w ramach działania :

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

 

Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro ds. Realizacji Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

Partner: POWIAT WADOWICKI

Projekt realizowany jest od września 2010 do grudnia 2014r i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizator przewiduje następującą formę wsparcia:

– zajęcia wyrównawcze – kółko obsługa konsumencka

Forma wsparcia, o której mowa będą się odbywać na podstawie  harmonogramu sporządzonego przez szkolnego lidera i wywieszonego na tablicy ogłoszeń w szkole.

W Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach w roku szkolnym 2012/2013 realizowane są dwa zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

 

  1. Zadanie nr 1: Wykorzystanie narzędzi ICT w kreowaniu przyszłości zawodowej uczniów szkoły zawodowej specjalnej w zawodzie kucharz
  2. Zadanie nr 2: Potrawy świata. Obliczanie zapotrzebowania na surowce i półprodukty.