maj 14
2021

Nowe laptopy w naszej szkole!

Pani Dyrektor, 23 kwietnia  br. odebrała z rąk Starosty wadowickiego, 5 nowych laptopów przeznaczonych do użytku dla społeczności szkolnej od tego roku szkolnego. Zakup pomocy dydaktycznych był możliwy w ramach  10 osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiór laptopów

Przekazanie sprzętu w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

 

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia pomagali w konfiguracji sprzętu i przygotowania go do pracy dydaktycznej. Oczywiście są z tego bardzo dumni!

Uczniowie i Pani Dyrektor

Uczniowie przy pracy

Darczyńcy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.