sty 28
2021

Podsumowanie I półrocza

Dziś p. Iwona i p.Magda- opiekunki RSU, podsumowały pracę uczniów w minionym półroczu. Zauważono zaangażowanie w czasie nauki zdalnej- punktualność, sumienność, pracowitość. W grudniu niektórzy uczniowie przygotowali laurki dla naszej szkoły z okazji jubileuszu pracy. Ich prace dziś mogli wszyscy zobaczyć, oklaskiwać i podziwiać. Najlepsze zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem i małymi upominkami. Pani Dyrektor przypomniała również o konieczności zachowywania reżimu sanitarnego na terenie szkoły wciąż według ustalonych zasad.

Nagrody, nagrody…

Takie prace wykonujemy!

I jeszcze nagroda…

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.