cze 02
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 8

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Nauczyciele szkoły wciąż kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami wciąż udostępnia zainteresowanym rodzicom możliwość  realizowania dobrowolnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów na terenie  wg terminarza, sposobów, zasad dostępnych w sekretariacie szkoły.

Wciąż możliwe jest realizowanie dobrowolnych zajęć w klasach II i III SP i dobrowolnych konsultacji dla klasy VIII SP- szczegóły w Sekretariacie szkoły.

Od dnia 1.06. br. możliwe jest realizowanie i dobrowolnych konsultacji dla klas  SP i BR I stopnia i zajęć praktycznych dla uczniów III klas szkoły BR I stopnia- szczegóły w Sekretariacie szkoły.

Pracujemy wg powyższych zasad do 26 czerwca br.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.