maj 15
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 7

Do dnia 7 czerwca  br.,

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18.05 2020 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nauczyciele szkoły wciąż kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami udostępnia zainteresowanym rodzicom terminarz, sposoby, zasady realizowania dobrowolnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów na terenie szkoły od dnia 18.06 br.

Od dnia 25.05. br. będzie również możliwe realizowanie dobrowolnych zajęć w klasach II i III SP i dobrowolnych konsultacji dla klasy VIII SP- szczegóły w Sekretariacie szkoły.

Od dnia 1.06. br. będzie  możliwe realizowanie i dobrowolnych konsultacji dla klas  SP i BR- szczegóły w Sekretariacie szkoły.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.