kw. 26
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 6

Do dnia 24 maja  br., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczyciele szkoły kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.