kw. 15
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 5

Do dnia 26 kwietnia  br., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor i nauczyciele szkoły kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w domu i przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.