mar 23
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 3

Od dnia 25 marca do 8 kwietnia br., zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor i nauczyciele szkoły wdrażają system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Wszelkie informacje dostępne są u wychowawców klas i w sekretariacie szkoły. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się ze szczegółami i udzielenie ewentualnej pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w domu i przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.