mar 17
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 2

Od wczoraj nauczyciele przesyłają uczniom zadania do wykonania wg planu lekcji. Rodzice i opiekunowie są proszeni o czuwanie nad pracą dzieci i wspomaganie ich w wywiązywaniu się z obowiązku kontynuowania nauczania.

Uczniowie nadal proszeni są o pozostawanie w domu i w ramach możliwości ograniczenie wyjść poza miejsce pobytu.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.