Mar 14
2017

Dobry Start! program aktywizacji młodzieży

W szkole czeka oferta szkoleń i możliwości podjęcia pracy dla absolwentów naszej placówki. Oto szczegóły oferty:

Projekt „Dobry start!!! – Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu:Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 160 osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

 • poradnictwo indywidualne,
 • poradnictwo grupowe,
 • wsparcie psychologiczne,
 • szkolenia zawodowe:

  profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

  pracownik administracyjno-biurowy,

  grafik komputerowy,

  specjalista ds. marketingu internetowego,

  specjalista ds. zarządzania IT w przedsiębiorstwie,

  telemarketer,

 • staże zawodowe (z wypłatą stypendium),
 • pośrednictwo pracy,
 • materiały i stypendium szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdów dla osób mieszkających poza miejscowością, w której odbywa się szkolenie i staż.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nie kształcące się w trybie stacjonarnym, niezarejestrowane w PUP, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat szkoły.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.