Maj 12
2016

Strażacy..nie w filmie

Dziś uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum mieli okazję spotkać strażaków… nie z ekranu telewizyjnego, ale z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Andrychowie. Byliśmy w wizytą w siedzibie straży pożarnej, aby móc lepiej poznać pracę samych strażaków, ich sprzęt, ale i nauczyć się bezpiecznych zachowań w domu i w razie niebezpieczeństwa. W trakcie zajęć teoretycznych poznawaliśmy podstawowe pojęcia, sposoby postępowania i skutki braku wyobraźni. Następnie nasze nowe umiejętności sprawdzaliśmy w praktyce przechodząc zaaranżowany ,,pożar” mieszkania- warunki zadymienia, drogę ewakuacji stosując bezpieczne zachowania w tych warunkach.Na zakończenie każdy został obdarowany pamiątką, a na zajęcia szkolne otrzymaliśmy książeczki dydaktyczne.

Bardzo dziękujmy wszystkim strażakom JRG w Andrychowie za wspaniałe przyjęcie i wielkie zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć w ramach projektu ,,Bezpieczny Dom”. Życzymy szczęśliwie zakończonych akcji i bezpiecznych powrotów do jednostki!

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.