Kwi 28
2016

Ogłoszenie

Oferta zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych w Wadowicach

Nauczyciel przedmiotu matematyka w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Wymiar zatrudnienia 16/18
Umowa o pracę na zastępstwo od 1 września 2016r.
Miejsce zatrudnia: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice

Kontakt:
Sekretariat ZSS w Wadowicach
tel/fax 33 873 20 27 , email: sosw36@wp.pl

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.